Badrumsrenovering

Badrumsrenoveringen är ofta den dyraste innerenoveringen i ett hem, så det lönar sig att planera den noggrant. Det billigaste alternativet är inte alltid det bästa. Med noggrann planering sparar du mycket tid och ofta även pengar.

GRUNDERNA I EN BADRUMSRENOVERING

Det viktigaste vid en badrumsrenovering är att säkerställa konstruktionernas skick. Endast på en solid grund kan man åstadkomma ett hållbart, kvalitativt och stiligt slutresultat. Kostnaden för detta skede kan man inte just påverka, eftersom det kan ta tid att göra det nödvändiga grundarbetet. Helhetspriset kan däremot påverkas med noggrann planering och med val av ytmaterial och möbler.

Idag använder man komplex teknik även i badrum. Det kräver omsorg, precision och erfarenhet att bygga och montera. Skickliga montörer, kvalitetsmaterial och en bra plan är nycklarna till ett bra slutresultat.

PLANERING AV BADRUMSRENOVERING

Det första steget i planeringen är att definiera budgeten. Bl.a. val av badrumsmöbler och förändringsarbeten i konstruktioner påverkar kostnaden. Ett stort badrum kostar i allmänhet mer än ett litet. Å andra sidan kan ett oregelbundet, men litet badrum orsaka mer arbete än ett stort lådformat badrum.

När du definierat din budget är det dags att göra en renoveringsplan. Gör en lista över vad som fungerar i ditt nuvarande badrum och vad du vill förändra. Genom att bläddra i inredningstidningar kan du få bra idéer. Besök gärna badrums- och inredningsbutiker för att bekanta dig med olika material och badrumsmöbler.

Du kan naturligtvis påverka kostnaderna genom att välja badrumsmöbler och material som passar in i din budget. Om t.ex. vattenuttaget inte behöver flyttas sparar det arbetstid. Vissa konstruktionella förändringar behövs dock praktiskt taget alltid, och sällan blir kostnaden för en badrumsrenovering mindre än 10 000 euro.

Om det också finns en toalettstol i badrummet, ska dess avstånd från duschen beaktas. Vattnet rinner ofta på ett ganska brett område. En duschvägg eller ett duschskåp begränsar vattenflödet på badrumsgolvet.

Badrumskakel är en av de mest synliga delarna av badrummet, och det är en bra idé att bekanta sig med olika kakelmodeller innan du fattar ett slutgiltigt beslut. Besök gärna badrums- och inredningsbutiker för att se och känna på olika kakelalternativ samt för att se hur kaklen ser ut på en större yta. Det lönar sig att investera i kvalitativa badrumskakel, eftersom slitage snabbt syns i kakel av lägre kvalitet. 

Planeringen innehåller också en kartläggning av potentiell asbest eller andra skadliga ämnen i de gamla badrumskonstruktionerna. Efter1994 har man i Finland inte fått använda asbest i byggandet. Om badrummet i din lägenhet härstammar från år 1994 eller tidigare måste en asbestkartläggning utföras enligt lagen. 

VAL AV RENOVERINGSFIRMA

Att välja rätt firma kan vara svårt eftersom webben är full av olika alternativ. Följande checklista kan hjälpa dig att fatta beslut:

  1. Kontrollera att företaget har några års erfarenhet av renoveringar
  2. Kontrollera att företaget finns i kundansvarsregistret
  3. Fråga efter gamla och nya referenser
  4. Googla företaget och se vad det har fått för feedback
  5. Begär en offert från några företag som uppfyller kraven i punkterna 1-4
  6. Jämför de offerter du erhållit
  7. Fatta ditt beslut
  8. Välj en renoveringsövervakare före du väljer badrumsrenoveraren.

Övervakaren kan kanske ge dig några kommentarer gällande renoveringsföretag. Även om övervakarna sällan ger rekommendationer, kan de eventuellt ge tips om vilka renoveringsföretag som INTE ska anlitas. 

HUR FRAMSKRIDER BADRUMSRENOVERINGEN?

Renoveringen kan påbörjas då man kommit överens om ett lämpligt startdatum. För att underlätta renoveringen ska det renoverade utrymmet tömmas från möbler och andra fristående saker. Det lönar sig att tejpa fast de utrymmen som du inte behöver under renoveringen. På det sättet minimerar du dammängden.

Under renoveringen kan du antingen bo hemma eller flytta in i en tillfällig lägenhet. Att riva konstruktioner går oftast snabbt, men att bygga nytt tar längre tid. Typiska badrumsrenoveringar tar 2-3 veckor, badrum med bastu en vecka eller två längre.

Kaklen och möblerna monteras i slutskedet av renoveringen. Renoveringen avslutas av rörmokaren och elektrikern och efter det är det dags för övervakaren att kontrollera att allt är i sin ordning.

BASTU

Ibland behöver bastun renoveras. Bastubänkarna och bastuugnen kan uppdateras ganska enkelt. Bytesintervallet för väggpanelerna är längre. I samband med badrumsrenoveringen fixar man ofta bastugolvets vattenisoleringen samt byter golvkaklen. Nedan hittar du några tips för när det är aktuellt med renovering av din bastu.

Till bastun lönar det sig att välja lövträ till både bastulaven och vägg- och takpanelen. Lövträ utsöndrar inte kåda, vilken lätt smutsar träytor och bränner bar hud. Om du monterar panelerna horisontellt, kommer det att underlätta framtida renoveringar. Vid montering av panelerna är det en bra idé att även kontrollera ångspärren bakom panelerna. En dålig ångspärr främjar mögel och röta, så det lönar sig att kontrollera ångspärren då man lätt har tillgång till den. 

Värmebehandlat trä är lämpligt för panelen, men inte för bastubänken. Värmebehandlat trä mörknar ojämnt då konstant är utsatt för fukt. Vid planering av bastubänkar lönar det sig att undvika den för närvarande så populära slutna bänkmodellen. Det bildas lätt mögel i utrymmet under bänken om det på grund av otillräcklig ventilation inte kommer åt att torka ordentligt.

WC

Om WC:n har en golvbrunn, är det ett våtrum som kan jämföras med badrum.  Renoveringen av våtrum är alltid relativt värdefullt eftersom samma grundläggande fakta gäller för all våtrumsrenovering. Särskilt kostnaden för att ändra placeringen av toalettstolen lönar det sig att fundera på. Ett praktiskt knep är att byta ut den gamla golv-WC:n till en väggmodell. Även om platsen för avloppet inte flyttas, kan platsen för avloppsanslutningen — och därmed WC-stolen — flyttas.

HEMVÅRDSRUMMET

Hemvårdsrum är enklare att renovera än badrum. I dessa utrymmen är det t.ex. ofta enklare att byta möbelinstallationer, då fuktbelastningen på väggarna är lägre än i våtrum. 

I ett egnahemshus har hemvårdsrummet ofta en dörr direkt till gården. Sand och annat skräp samlas lätt på golvet och golvbrunnen behöver rengöras oftare. Tekniken för underhåll av kläder måste också beaktas vid renoveringar.

RUM MED ÖPPEN SPIS

Ett rum med öppen spis är ofta inte ett våtrum, utan dess golv är vanligtvis kaklat med tanke på brand- och fuktskydd. Vill man förnya golvet lönar det sig att lägga vattenisolering under golvmaterialet. Om spisrummet ligger direkt intill ett rum med golvbrunn, kan det vara en bra idé att skapa ett sluttande golv som leder vattnet till golvbrunnen i rummet bredvid.

PRISET PÅ BADRUMSRENOVERING

Priset på en badrumsrenovering är sällan mindre än 10 000 euro, men prisvariationen är stor. Genomsnittspriset för en badrumsrenovering är 12 000-18 000 euro. Ett badrum med bastu höjer priset med 4 000-7 000 euro.

Det är svårt att ange ett kvadratmeterpris på en badrumsrenovering, eftersom kvadratmeterpriset kraftigt minskar då golvytan ökar. I ett litet badrum på 2-3 kvadratmeter kan kvadratmeterpriset på renoveringen uppgå till 5 000 euro. I ett lådliknande badrum på 4-5 kvadratmeter kan priset av renoveringen vara ungefär 3 000 euro per kvadratmeter.

Ungefär hälften av kostnaden för en typisk badrumsrenovering består av arbete och den andra hälften av material. Monteringsarbetet upptar ca 70 %, VVS-arbetet ca 20 % och elarbetet ca 10 % av den totala arbetstiden.

Möblerna och kaklen utgör den största materialkostnaden, men nästan lika mycket kostar byggmaterialet som används till grundarbetet.   

IDEAL TIDPUNKT FÖR EN BADRUMSRENOVERING?

Den bästa tiden för en renovation är förstås den som passar både dig och renoverings-firman. Att hitta en lämplig tidtabell kräver vanligtvis förhandlingar och ibland även kompromisser. Sommaren är semestertid även för renoveringsfirmorna så under sommaren utförs färre renoveringar än under andra årstider. 

HUR LÅNG TID TAR EN BADRUMSRENOVERING?

Hur länge det tar att renovera ett badrum beror på badrummets storlek, vad som ska göras, och vilka speciella installationer som krävs för ytmaterialen. Ett litet badrum renoveras vanligen på drygt två veckor. Om även bastun i samband med ett litet badrum renoveras, förlänger det renoveringen med ungefär en vecka. 

Större helheter förlänger renoveringen med 1-2 veckor. När ett hemvårdsrum eller en WC renoveras samtidigt som badrummet tar det ungefär en extra vecka. Om ett hemvårdsrum eller en WC renoveras som ett enstaka utrymme tar renoveringen ofta längre än en vecka.

WC:n är en specialitet bland våtrumsrenoveringar. Om det finns en golvbrunn i en liten WC, ska ett vattenisolerande skikt användas och arbetsmomenten är de samma som i badrummet. Att arbeta på ett litet utrymme kan snarast sakta ner arbetet, så en toalettrenovering kan ta lika lång tid som en större badrumsrenovering.

BADRUMMETS YTMATERIAL

De flesta ytmaterial kan användas i badrummet. Det lönar sig naturligtvis att se till att materialet är vatten- eller fukttåligt. De allra billigaste ljusa plattorna kan lätt mörkna pga fukt, så satsa på kvalitetskakel i badrummet.

BADRUMSMÖBLER

På marknaden finns det många företag som säljer badrumsmöbler, även vackra och dyra produkter av låg kvalitet. Oavsett vilket märke du väljer, se till att möblerna tål fukt och värme. 

VATTENISOLERING AV VÅTRUM

Det finns olika system för vattenisolering. Tumregeln är att använda en certifierad vattentätningslösning och att använda alla produkter av samma leverantör. Om du till exempel väljer Kiilto-vattenisoleringsskikt, ska du använda Kiilto-produkter i alla arbetsskeden.

ASBESTKARTLÄGGNING

En asbetskartläggning krävs enligt lagen om byggnaden är byggd före 1994. Renoveringar kan inte påbörjas i husbolag eller egnahemshus före en asbestkartläggning är genomförd.

Kontakta oss

Verksamhetsområde

Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla

Ta kontakt

Kontakt med formuläret.